P.P.H.U. "Marine Production and Service" Wojciech Ambroziak

ul. Juliusza Słowackiego 27/73 


80-257 Gdańsk


tel: 
+48 733 833 935

e-mail : wambroziak@poczta.onet.plNr rachunku: 91 1140 2004 0000 3402 7271 5678

NIP: 584-126-03-86   REGON: 221192149